« geri

03.12.2017 Mütevelli Heyet Toplantısı

 

            TÜRK BÖBREK VAKFI

      2017 YILI  KASIM AYI OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI TUTANAĞI

Vakfımızın resmi senedinin 8.2  ve  9.3  maddeleri ile 10, 12.1, 14.1 ve 16. maddeleri gereği, Kasım ayı olağan Mütevelli Heyet toplantısı, 26.11.2017 tarihinde, saat 10:30 da yapılan ilk toplantıda katılım sağlanamadığı için, resmi senedin 8.3 maddesine göre, 3 Aralık 2017  tarihinde,  122  üyenin katılımı ile saat 10:30 da yapılmıştır.

Mütevelli Heyet toplantısı , Vakıf Başkanı Timur Erk tarafından başlatıldı.

1-    Gündem gereği, açılış ve saygı duruşu yapıldı.

 

2-    Gündem gereği, Divan Başkan Yardımcılığına Cemal İbiş , sekreterliğe Ali Buzcuoğlu, Timur Erk tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine  önerildi ve oy birliği ile seçildiler.

 

 

3-    Gündem gereği, Yönetim Kurulunun 2017 yılı 9 aylık faaliyet raporu görüşmesine geçildi. Basılı rapor  Mütevellilere daha önceden gönderildiği için;  Timur Erk,  Vakfın “çocukluk çağı obezitesi ile mücadele” faaliyetleri ,  “aşırı şeker tüketiminin zararları  ve mısır nişasta şekeri tüketiminin zararları, bu tüketimin  azaltılması mücadelesi” faaliyetleri  , “Memorial Gurubu  ile ilişkiler” , “TBV Kapaklı Diyaliz Merkezi  arsası alımı” , “TBV Tekirdağ Diyaliz Merkezi arsası için irtifak hakkı kurulması” konuları hakkında bilgiler  verdi.  Cemal İbiş, “Memorial Hizmet Hastanesi”  faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  Lütfi Kona tarafından TBV Diyaliz Merkezlerinin bilgileri ile Türkiye’deki KBY Hastalarının istatistiki bilgileri  Mütevellilere aktarıldı. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulunun 2017 yılı 9 aylık faaliyet raporu , Mütevelli Heyet tarafından oy birliği ile onaylandı.

 

4-    Gündem gereği, Vakfın  2018 yılı tahmini bütçesi,  2018 yılı Yönetim Kurulu çalışma programı, 2018 yılı  bütçe yönetmeliği  Lütfi Kona tarafından ayrı ayrı  Mütevelli Heyete sunuldu.  Yapılan oylama sonunda 2018 yılı Vakıf tahmini bütçesi, 2018 yılı Yönetim Kurulu çalışma programı ve 2018 yılı bütçe yönetmeliği  oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.

 

5-    Gündem gereği  2017 yılı 9 aylık denetim raporu, Denetim Kurulu adına Denetim Kurulu Üyesi Engin Ergüden tarafından sunuldu. Ayrıca YMM Mehmet Erikan  tarafından hazırlanan  9 aylık YMM denerim raporu Lütfi Kona tarafından sunuldu. Yapılan oylama sonunda Denetim Kurulu raporları  oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.

 

 

6-    Gündem gereği, 2017 yılı 9 aylık faaliyet dönemi ile ilgili olarak ,  Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulunun dönemsel ibrasına geçildi, yapılan oylama sonunda Mütevelli Heyet,  Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulunun  idrak edilen dönem için ibrasını  oy birliği ile kabul etti ve onaylandı.

 

 

7-    Gündem gereği,  resmi senedimizin 8.4 maddesi gereğince üyeliği düşen Mütevelliler yerine yeni üye seçimine geçildi.  Sn. İnal Avcı’nın  vefat ettiği, Suna Yentür’ ün  ard arda üç defa gelmediği için  üyeliklerinin  düştüğü görüldü.  Boşalan üyelikler için resmi senedimizin 9.8 maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından önerilen  Oya Anlar Onat  ve Beril Durmuş  oy birliği ile Mütevelli olarak seçildiler.

 

8-    Gündem gereği, resmi senedin 10, 12.1, 14.1 ve 16. Maddelerine göre, Vakıf Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Danışma Meclisi ve Denetçi seçimine geçildi. Seçim maddesinin yürütülmesinin Başkan Yardımcısı Cemal İbiş’e bırakılması sonrası, Cemal İbiş, Mütevelli Heyete  resmi senette yazılı olduğu şekilde , seçim ve oy kullanımları hakkında bilgi verdi. Ahmet Hayri Durmuş, Lütfi Kona ve  Ali Arda oy sayımı ve  tasnifi için  görevlendirildi.

Resmi Senedin 12.1 maddesine göre, Vakıf Başkanı, 9 Asil Yönetim Kurulu ve 5 Yedek Yönetim Kurulu Üyesi seçimleri,  resmi senede göre ayrı ayrı ve gizli olarak oylandı. Görevlendirilen seçim  kurulu tarafından yapılan oy tasnifinden sonra, hazırlanan seçim tutanağına göre  ;

 

Vakıf Başkanlığına ;                                Timur Erk               108 Oy ile

 

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;                   Aydın Ekinci             96 Oy ile

                                                                Candan Toktürk       87 Oy ile

                                                                Hayati Babaoğlu       78 Oy ile

                                                                Metin Yılmaz            78 Oy ile

                                                                Mustafa Akıncı          78 Oy ile

                                                                Celal Doluel              77 Oy ile

                                                                Necmi Gürsoy           76 Oy ile

                                                                Mukaddes Yamaç     75 Oy ile

                                                                F. Fethi Hinginar       74 Oy ile

                                                                 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;         Ferda Köstendil      104 Oy ile

                                                                  Taner Kalkanel       104 Oy ile

                                                                  Osman A. Akalın    103 Oy ile

                                                                  İpek Tanrıyar            96 Oy ile

                                                                  Necati Ercan             49 Oy ile

                                    

seçilmişlerdir.

 

Resmi senedin 14.1 maddesine göre, Danışma Meclisi seçimi açık oylamasında;

İlhan Esin, Ali Buzcuoğlu, Takvor Aşık, Metin Taşkent, Nuri Egeli Celalettin Çağlar, Naci Ekşi, Ferda Köstendil, Osman İlhan,  Sedat Toktürk, Ender Merter, Koray Selçuk,  Ali Onaran, Ali Salmanoğlu, Nezihe Karpuz, Tolga Ayoğlu,  Orhan Gürsoy, Yüksel Barut, Mehmet Şükrü Sever,  Ahmet Hayri Durmuş, İsmet Nane, Şafak Şahlan, Rumeyza Kazancıoğlu, Mücahit Atmanoğlu, Aydın Türkmen, Tevfik Ecder , Danışma Meclisi Üyeliklerine oy birliği ile seçilmişlerdir.

Resmi Senedin 16. Maddesine göre, denetçi seçimi için yapılan açık oylamada;

Ahmet Hayri Durmuş, İlhan Esin, Engin Ergüden,  asil denetçi olarak, Sinan Solok, Koray Selçuk,  Cenk Dürüst yedek denetçi olarak oy birliği ile seçilmişlerdir.  

 

9-    Gündem gereği dilek ve öneriler faslına geçildi. Söz  alan Mücahit Atmanoğlu sağlık sektörünün geleceği hakkında bilgilendirme yaptı, başka söz alan  olmadığı için Başkan Timur Erk tarafından toplantıya son verildi.

 

03.12.2017