Kurumsal

Vizyon ve Misyon


Vizyonumuz

Böbrek Sağlığı Denildiğinde Akla Gelen İlk Kuruluş Olmak.


Misyonumuz

Böbrek Sağlığında Yoğunlaşarak, Sağlık Hizmetleri Veren,

Ağırlıklı Olarak Koruyucu Hekimlik, Böbrek Hastalıklarının Konservatif Tedavisi ve Replasman ( diyaliz ve transplantasyon )Tedavisi Alanlarında çalışan,

Etik ve Bilimsel Kurallara Öncelik Veren,

Hastaların Eğitimini, Toplumun Bilinçlendirilmesini ve Bu Alanda İnsan Gücü Yetiştirilmesini Sağlayan,

Böbrek Sağlığı Politikalarının Oluşmasında Katkıda Bulunulan,

Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Faaliyetlerde Bulunmak

Obez Market