« geri

Yeni Diyalize Başlayan Evrakları

Yeni diyalize başlayan hastadan aranacak evraklar

Hemodiyaliz raporu

Kimlik fotokopisi

Bir adet fotoğraf

Üriner sistem USG

Kan grubu kartı

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA

İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

 

Misafir gelen hastadan aranacak evraklar

Hemodiyaliz raporu

Kimlik fotokopisi

En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi

İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

Kan grubu kartı

Bir adet fotoğraf

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA

 

Yurtdışından gelen Türk hastalar hastalarından istenecek belgeler;

Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS

En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi

İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri

Sigorta şirketine ait tedaviyi karşıladığına dair yazı veya SGK alınacak olan TA/12 belgesi