« geri

33. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON KONGRESİ

19 – 23 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ile 26. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongreleri düzenlendi.

Vakfımızın hekim, hemşire ve yönetim olarak temsil edildiği ulusal kongreye toplam 1290 kişi katıldı.

Türk Nefroloji Derneği Bilimsel Kurulu  tarafından kongreye sunulan 36 sözlü bilimsel bildiri arasından seçilen “en iyi sözlü bildiri üçüncülük ödülü” vakfımız tarafından verildi.

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi hemşireleri tarafından hazırlanan “Fokal Segmental Glomerulosklerozlu Bir Hastada Transplantasyon Öncesi Hemodiyaliz Takibi”  konulu bildiri sunuldu. Kongresi boyunca vakıf temsilcilerimiz bilimsel oturumlara katıldı, vakfımız ve diyaliz merkezlerimizle ilgili  istişarelerde bulunuldu.

Vakfımızın öncülüğüne düzenlenen ve vakıf başkanımız Timur Erk’in de  moderatör olarak katkı verdiği  “Özel Diyaliz Merkezlerinin Sorunları” başlıklı panelde, sektörün sorunları ele alınarak SGK ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerine sorunların iletilmesi sağlandı.

24.10.2016