« geri

Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu Malta 17. Yıllık Toplantısı

Türk Böbrek Vakfı, 28-29 Ekim tarihleri arasında Malta’da düzenlenen IFKF – Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu 17. Yıllık Toplantısı’na katıldı.Anadolu Böbrek Vakfı’ndan Prof. Dr. Ayla San ile birlikte Malta’da ülkemizi temsil ettik.

İki günlük toplantının ilk günü TBV Başkanı Timur Erk’in de katıldığı IFKF Yönetim Kurulu toplantısında federasyonun geleceğiyle ilgili stratejik planlama ve bölgesel toplantıların düzenlenmesi gibi konular ele alındı.

Toplantıda, sürdürülebilir böbrek sağlığı, Avrupa’da ve Afrika’da kronik böbrek hastalığı yükü, kronik böbrek hastalarının böbrek sağlığıyla ilgili çalışmalara katılımı, böbrek araştırmaları stratejileri, Avrupa ülkelerinde böbrek nakli tedavilerindeki farklılıklar, IFKF’in küresel stratejisini oluşturmaya yönelik uluslararası işbirliği, 2017 Dünya Böbrek Günü planlaması, çocuklardan KBH’nin önlenmesi, KBH’de eğitim ve farkındalık, böbrek vakıfları için kaynak sağlamada zorluklar ve yeni yöntemler gibi konu başlıkları tartışıldı.

Oturumlarda TBV Başkanı Timur Erk, “Obezitenin Yükü ve Kronik Böbrek Hastalığına Etkisi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, obezitenin fiziksel ve psiko-sosyal bir durum olduğu ve tüm dünyayı etkilediği görüşü paylaşıldı. Bugün dünyada çok daha fazla işlenmiş ve yüksek kalorili gıdanın, çok daha kolay elde edilebilir fiyata satılmasının da obeziteye olan etkisi tartışıldı. Araştırmalara göre 1980’den bu yana obezite oranı ikiye katlanmış durumda ve 2030 itibarıyla obeziteyle bağlantılı yıllık sağlık harcamalarının 48-66 milyar Dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yine 2006’da yapılan bir çalışmaya göre obezlerde kişi başına sağlık harcaması obez olmayanlara göre 1429-2741.-Dolar daha fazla. Obezitenin bir diğer yükü ise yaşam sürelerinin artması sonucu, obeziteyle bağlantılı hastalıklar nedeniyle çok daha fazla yaşlı kişinin bakım ve tedaviye ihtiyaç duyması nedeniyle karşı karşıya kalınan sağlık harcamaları olarak karşımıza çıkıyor. Çözüm önerisi ise ulusal ve yerel yönetimlerin, STK’ların, gıda üreticilerinin ve bireylerin birlikte çalışmaları olarak görülüyor.

TBV Projeler Koordinatörü Ayşe Onat ise gerçekleştirdiği sunumların ilkinde, vakfın eğitim projesinin ayrıntılarını paylaşırken, diğer sunumunda ise kaynak bulma güçlüğü yaşayan böbrek vakıfları için alternatif yöntem önerileri getirdi. Resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve ortak proje geliştirme gibi yöntemlere TBV’nin deneyimlerinden örnekler verdi.

Sunumların yanı sıra her yıl düzenlenen poster yarışmasına Dünya Böbrek Günü etkinliklerimizi ve vakıf faaliyetlerimizi içeren üç poster çalışmasıyla katıldık. Eğitim projemizin yanı sıra Marmara Üniversitesi ile ortak çalışmamız olan “Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Uluslararası Mukayeseli Analiz Raporu” çalışmasını poster olarak sunduk. Yapılan değerlendirme sonucu Dünya Böbrek Günü posterimiz ikincilik ödülüne layık görüldü. Ödülümüzü gala gecesinde, IFKF’in kurucusu olan Kaliforniya Üniversitesi Nefroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Joel Kopple’dan aldık.

31.10.2016