« geri

Trakya Kalkınma Ajansı TBV Trakya Bölgesi Böbrek Sağlığı Projesi

Türk Böbrek Vakfı’nın Trakya’da yapacağı böbrek sağlığının korunması yönündeki alan çalışmaları projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından mali destek almaya hak kazandı.

Türk Böbrek Vakfı tarafından Tekirdağ,  Edirne ve Kırklareli illerinde yapılacak   “Böbrek Hastalıkları ve Son Dönem Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalığı ile Mücadele” isimli saha çalışmaları projesine, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından “2015 Yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” çerçevesinde destek veriliyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk yaptığı açıklamada; “Türk Böbrek Vakfı tarafından hazırlanan proje ile farkındalığı az olan ve sinsi ilerleyen böbrek hastalıkları ve son evresi olan son dönem kronik böbrek yetmezliği konusunda saha çalışmaları yapılacaktır. Geleceğimizin emaneti olan çocuklarımıza, öğretmen ve velilerine ‘beslenme alışkanlıkları’ konusunda verilecek eğitimlerle, önlenebilir bu hastalıklar için bilinçlendirme ve farkındalık yaratılarak,  ailelerine ve bölge insanına yayılması sağlanmış olacaktır.” dedi.

Yapılan açıklamada üç ilde aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve hastanelerin acil servis hekimleri gibi birinci basamak hekimlerine, nefroloji uzmanı öğretim görevlileri tarafından seminerler verileceği belirtildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “böbrek hastalıklarının evreleri, hastalığın teşhisi, takipleri ve ilaç kullanımları konularında önemli bilgilendirmeler yapılarak, bu hastalığın erken teşhis ve takibi konusunda da farkındalık yaratılacaktır.” dedi.

Böbrek hastalıklarının ve son evresi olan son dönem kronik böbrek yetmezliğinin ülkemizde önemli bir halk sağılığı sorunu olduğunu belirten TBV Başkanı Timur Erk; “örnek bir proje olarak Trakya’daki illerde yapılacak bu çalışma ile hem bireylerin yaşam kalitelerinin ve üretime olan katkılarının artması sağlanacak, hem de bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak sureti ile böbrek hastalıklarının önlemesi sayesinde sağlık giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Aynı zamanda bu tasarruflarla kamu yararı yaratılmış ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlanmış olacaktır” dedi.

31.07.2015