« geri

Türk Böbrek Vakfı İzmir’de

Yaklaşık dört senedir “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı önerileri” seminerleriyle Türkiye’nin çeşitli illerindeher yaş grubundan on binlerce kişiye ulaşan Türk Böbrek Vakfı, 25-26 Şubat 2015 tarihlerinde İzmirliler’le buluştu.

İzmir İmbat Lions ve Leo Kulüpleri’nin ortaklaşa düzenlediği ve Ege Bölgesi’nde böbrek sağlığının korunmasına yönelik böbrek sağlığı odaklı seminerlerde, beslenme ve hayat tarzına ilişkin sağlıklı ve basit alışkanlıklar edinilmesinin, ülkemizin hem toplumsal, hem de ekonomik yönden tehdit eden kronik böbrek hastalığı ile mücadelede elimizdeki en önemli araçlar olduğu vurgulanıyor. Bugüne kadar İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Edirne, Ankara, Adana, Mardin, Kocaeli, Van ve Ordu’da gerçekleştirilen bu çalışmanın ilk defa Ege Bölgesi’nde ve İzmir’de gerçekleştirilecek olması, hem Tük Böbrek Vakfı, hem de Lions Kulüpleri için ayrı bir önem taşıyordu.

Lionslar’a ve Leolar’a sağlıklı beslenme konusunda eğitmen eğitimi verilerek Ege Bölgesi’nde konunun yaygınlaştırılmasına çalışılacak. Ülkemizde nüfusun % 17’sini tehdit eden kronik böbrek hastalığı, beş evreden oluşan bir hastalık olarak, ülkemiz açısından bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriliyor. Beşinci evreye gelen ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalar, hayatlarını sürdürebilmek için haftanın üç günü, her biri dört saat olan hemodiyaliz tedavisine ihtiyaç duyuyor. Ülkemizde halen 60000 civarında diyaliz hastası bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Ulusal Bekleme Listesi’nde 2014 yılı sonu verilerine göre 22168 hasta böbrek beklerken, aynı dönemde böbrek nakledilebilen hasta sayısı 2925 ile sınırlı kalıyor.

Doğru beslenme alışkanlıklarının edinilmesi, fiziksel egzersizin günlük hayata eklenmesi, gıdaların hazırlanmasında, pişirilmesinde ve seçilmesinde doğru tercihlerin yapılması, özellikle ağrı kesiciler başta olmak üzere ilaç kullanımında bilinç geliştirilmesi gibi konuları ele alan eğitim seminerlerinin ilki UPS Türkiye’nin İzmir Aktarma Merkezi çalışanlarına yönelik olarak yapıldı. İmbat Lions ve Leo Kulübü üyelerine yönelik proje tanıtım toplantısı ve sunumun ardından çalışmanın ikinci gününde Tüpraş çalışanlarına ve Gürçeşme Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerine böbrek sağlığı konulu eğitim verilecek. Son olarak İmbat Leo Kulübü ile bölgede faaliyet gösteren diğer Lions ve Leo kulüplerinin temsilcilerine “eğiticinin eğitimi” seminerleri verilerek, Ege Bölgesi’nde projenin sürdürülmesine yönelik ilk adım atıldı.

25.02.2015