« geri

31. Ulusal Nefroloji Kongresi'ne Katıldık

22-26  Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi’ne Türk Böbrek Vakfı olarak katıldık.

1200 ü aşan katılımcı sayısı, 12 misafir yabancı konuşmacının katıldığı kongrede 30 oturum düzenlenmiş, 36 sı sözlü, 258 ‘ i poster olmak üzere toplam 294 bildiri sunulmuştur.

 Türk Nefroloji Derneğince seçilen  en iyi poster ödülü Vakfımız tarafından verilmiştir. Kongreye Vakıf Genel Başkanı ,Diyaliz Merkezleri  Koordinatörü, 2 Hekim ve 5 Hemşire ile katılan Türk Böbrek Vakfı, özel diyaliz merkezleri tarafından kurulmuş olan 2 Derneğinde ayrı ayrı yapılan toplantılarına tarafsız olarak katılmış, sektörün sorunları ve çözüm yolları konularında Vakıf Genel Başkanı Sn. Timur Erk ‘in verdiği görüşler katılan temsilcilerce memnuniyetle karşılanmış ve benimsenmiştir.  Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi hemşirelerince hazırlanan “ gebe hemodiyaliz hastasının canlı doğum süreci takibi” konulu araştırma sözlü bildirim sunumu , toplantıya katılan hemşirelerce ilgi ile izlenmiş ve bir çok soru ve görüş almıştır. Oturumlarda özellikle Vakfımızın faaliyetlerine ilişkin edinilen tıbbi bilgiler çalışmalarda değerlendirmeye alınmıştır. Sektör temsilcileri ile yapılan muhtelif özel görüşmelerde Vakfımızın görüş ve önerileri ilgiyle karşılanmıştır.

27.10.2014