« geri

Oyak Mardin Çimento ve Türk Böbrek Vakfı'ndan Sosyal Sorumluk Projesi

OYAK ÇimentoGrubu – Türk Böbrek Vakfı İşbirliği İle Gerçekleştirilen Eğitim Projesinde, Türk Böbrek Vakfı Tarafından ‘Böbrek Sağlığı ve Sağlıklı Beslenme’ Konularında Eğitim Verilirken,  Diğer Taraftan Eğitim Verilen İllere OYAK Çimento Grubu Tarafından Diyaliz Makinesi Bağışlandı.

OYAK Çimento Grubu için “sosyal sorumluluk” adına gerçekleştirdiği bu eğitim projeleri, OYAK Çimento Grubu’nun Mardin, Adana, Ordu, Kocaeli ve Bolu illerinde yer alan tesislerini ve bölgeyi kapsayacak. Türk Böbrek Vakfı tarafından verilecek eğitimler, bu illerde yer alan tesislerin personeline, il ve ilçelerdeki öğrencilere ve halka yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

16 Nisan 2014 Çarşamba günü Mardin’de başlayan projenin ilk adımında, tüm Mardin Çimento çalışanlarına, ailelerine ve yakınlarına verilen seminerin ardından, 17 Nisan günü ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine ve halka yönelik “böbrek sağlığı ve sağlıklı beslenme” semineri verildi.

18 Nisan 2014 günü ise; Mardin Valisi’nin, il protokolünün ve Türk Böbrek Vakfı Başkanının katılımıyla saat 14.00-15.00’de düzenlenen törende, OYAK Mardin Çimento tarafından, Mardin Devlet Hastanesi’ne bağışı yapılan diyaliz makinesinin, bağış protokolü takdimi gerçekleştirildi.

Türk Böbrek Vakfı’nın özellikle son yıllarda farklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Böbrek Sağlığı ve Sağlıklı Beslenme’ eğitim seminerleri, geçtiğimiz dönemlerde İstanbul dışına da taşınarak farklı illerde de gerçekleştirildi.

OYAK Çimento Grubu ile birlikte yapılacak olan bu eğitim projesinde ise, Türk Böbrek Vakfı’nın en önemli amaçlarından ikisi gerçekleştirilmiş olacak. Türk Böbrek Vakfı’nın en önemli amaçlarından birisi olan ‘Ülkemizde Böbrek Hastalıklarının Önlenmesi’ alanındaki faaliyetlerin yanında, bölgedeki kronik böbrek hastalarının tedavilerine yönelik diyaliz makinesi temin edilmesi mümkün olacak.

OYAK Çimento Grubu fabrikalarının personeline, ailelerine, ayrıca fabrikaların bulunduğu il ve ilçelerde bulunan öğrencilere ve halka yönelik verilecek “Böbrek Sağlığı ve Sağlıklı Beslenme” eğitimlerini, valilikler, yerel yönetimler, il sağlık müdürlükleri desteklemektedir.

 

 

23.04.2014