« geri

TBMM Sağlık Komisyonu İle İkinci Toplantı Gerçekleştirildi

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl başkanlığında 15 Mart 2012'de yapılan "Türkiye'de Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması" konulu toplantıya, Sağlık Komisyonu başkan yardımcısı, milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, Tarım Bakanlığı  temsilcileri, Türk Böbrek Vakfı, Türk Nefroloji Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve destekçi kurumlar katılmıştır.

Toplantıda , hazır gıdaların paketleri üzerine etiket olarak tuz miktarının yazılması konusu benimsenmiş, Tarım Bakanlığı tarafından tuz miktarlarının gıda etiketlerinde bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesi konusunda çalışmaların yapıldığı ve Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'ne gereken  uyarlamanın yapılacağı bilgileri alınmıştır.

İlköğretim çağındaki öğrencilere tuz bilincinin verilmesi ve bu konun eğitim müfredatına girmesi planlanmış,  aşırı tuz tüketiminin azaltılması sayesinde sağlık giderlerinde sağlanacak tasarrufun belirlenmesi için konun ilgililerinden çalışma yapılması ve değerlendirilmesi istenmiştir. Belirlenecek tasarrufun daha net olarak kamuoyu ile paylaşılması ve  bireylerin dengeli tuz tüketimi ile kaliteli yaşama kavuşacağının topluma anlatılması kararlaştırılmıştır.

16.03.2012