« geri

Kronik Böbrek Hastalığının Erken Teşhisi ve Korunma Yöntemleri

Kronik Böbrek Hastalığının Erken Teşhisi ve Korunma Yöntemleri:
Temel Bilgiler

 

Erken dönemde teşhis edilen kronik böbrek hastalığının tedavisi gelecek dönemlerdeki komplikasyon riskini azaltır. Böbrek hastalıkları konusundaki bilinç düzeyi tüm dünyada artan ölümler ve bulaşıcı olmayan hastalıklar (özellikle kardiyovasküler hastalıklar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kronik böbrek hastalıkları) sonucu sakat kalma sorunlarının önlenmesinde göz ardı edilemez hızda bir potansiyele sahiptir.
Aşağıdaki temel bilgiler, bu konuda doktorları, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarını ve bürokratları bilgilendirmek ve yüksek risk taşıyan hastaları, bireyleri ve toplumu eğitmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kronik Böbrek Hastalığı Nedir?

Kronik Böbrek Hastalığı Ne Sıklıkta Görülür?

Kronik Böbrek Hastalığının Nedenleri:

Kronik Böbrek Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Teşhis Edilmemiş Kronik Böbrek Hastalığının Sonuçları Neler Olur?

Artan Yaygın Kronik Böbrek Hastalığının Toplumsal Maliyeti ve Sonuçları Nelerdir?

Kronik Böbrek ve Kardiyovasküler Hastalıkları Ortaya Çıkarmak, Önlemek veTedavi Etmek İçin Neler Yapılabilir?
Ortaya Çıkarma

Önleme ve Erteleme

Tedavi

Anahtar Kelimeler: diyaliz, diyaliz hastası, diyaliz hastası bakımı, hemodiyaliz, periton diyaliz, diyaliz, diyaliz hastası, diyaliz hastası bakımı, hemodiyaliz, periton

diyaliz, diyabetik retinopati, nöropati, protein kaçağı, polikistik böbrek