Böbrek Sağlığı Projelerimiz

Böbrek Sağlığınızı Koruyun ve Takip Edin

img

7 Mart 2022


COVID GEÇİRENLER (HASTANEYE YATMASALAR BİLE İLERİDEKİ YILLARDA CİDDİ KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ (KBY) RİSKİ TAŞIYORLAR). KBY KISMEN STABİLİZASYONA GİRİYORDU. UMALIM Kİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TEKRAR İVMELENME OLMASIN.
Benjamin Bowe, Yan Xie, EvanXu, Ziyad Al-Aly. Kidney Outcomes in Long COVID. J Am Soc Nephrol. 2021 Sep1;ASN.2021060734. doi: 10.1681/ASN.2021060734.)

Bowe ve arkadaşları bu çalışmada kontrol grubunun eGFR düşüşünü yılda -0.49 ml/dk/1.73m2, COVID-19 olup hastaneye yatmayanlarda yılda -3,26 ml/dk/1,73m2, COVID-19 olup hastaneye yatanlarda yılda -5.20 ml/dk/1.73m2 ve COVID-19 olup yoğun bakıma alınanlarda yılda -7,69 ml/ dk/ 1,73 m2 değişim olarak buldular. Akut böbrek hastalığı (ABH) gelişmesine göre eGFR’deki değişikliğin analizleri yapıldığında, kontrol grubuna kıyasla COVID-19 olan ve ciddi eGFR düşüşü yaşayan ve hastaneye yatmayanlarda yılda -3,30 ml/ dk/ 1,73 m2, ABH olmaksızın hastaneye yatanlarda yılda -5,27 ml/dk/1,73 m2, ABH ile hastaneye yatırılanlarda -8,41 ml/dk/1,73 m2 olarak saptandı. Analizler sonucunda a akut dönemde ABH geçirmeyen hastalarda bile akut dönem sonrasında artmış böbrek yetmezliği riski olduğu görüldü. Majör böbrek olayları riskinde artış mekanizmalarının nedeni net değildir. İlk gözlemler SARS CoV-2’nin böbrek tropizmi olabileceğini öne sürmektedir. Başka olasılıklar arasında düşük immün sistem direnci veya otoimmünite, kalıcı inflamasyon, endotel disfonksiyonunda ve pıhtılaşma sisteminde bozukluklar ve otonom sinir sisteminde bozukluklar yer almaktadır.

    Obez Market