Kurumsal

TBV Burs Programı


TBV Burs Programı

1995 yılıdan bugüne kadar sürdürülmekte olan “TBV Burs Programı”, devlet üniversitelerinde öğrenim gören tıp fakültesi öğrencilerini kapsamaktadır.

Türk Böbrek vakfı tarafından verilen karşılıksız burslar için ana kriterler, ders başarısı ve disiplin cezası almamış olmaktır. Burs başvurularına ilişkin duyuru her sene Eylül ayının ilk haftası TBV resmi internet sitesinde yayınlanır. Bu duyuruda başvuru koşullarının yanı sıra istenen belgeler de ayrıntılı olarak belirtilir. Başvurular Eylül ayı içerisinde belirtilen tarihlerde şahsen, e-posta, kargo veya posta yoluyla toplanır. Türk Böbrek Vakfı, tüm başvuru süreçlerinin adayın kendisi tarafından yürütülmesine önem verir.

Burs başvurularının değerlendimeleri dört kişiden oluşan burs komitesi tarafından gerçekleştirilir. Başvurular alındıktan ve kriterlere uygunluğu denetlendikten sonra komite tarafından bir ön eleme yapılarak seçilen adaylar, vakfın İstanbul’daki merkezine mülakata davet edilirler. Mülakat sonucunda kabul alan adaylar, içinde bulunulan eğitim döneminde burs almaya hak kazanırlar.

Burs ödemeleri Ekim-Haziran döneminde her ayın 20-25.günleri yapılır. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında burs ödemesi yapılmaz.

Yıl sonunda Türk Böbrek Vakfı tarafından resmi yazı ile dekanlıklardan not durumu belgesi (transkript) ve disiplin durumu hakkında bilgi talep edilir ve bursun devamı için bu belgeler değerlendirilir.

Türk Böbrek Vakfı burs programındaki öğrencileri ile burs veren-bursiyer iletişiminin ötesinde sürdürülülebilir bir bağ kurmayı amaçlar. Bu nedenle öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kurumsal ve bireysel etkinliklerde yer almaları teşvik edilir.

Değerli Öğrenciler,

Türk Böbrek Vakfı tarafından verilen yükseköğrenim bursuna ilişkin başvuru koşulları ve başvuru sahipleri tarafından dikkat edilmesi gereken ayrıntılar aşağıdaki gibidir:

2019 - 2020 Öğretim Yılı Burs Başvuru Koşulları

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Eğitim görülen fakülteye YÖS – Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile yerleşmemiş olmak
 3. T.C. sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde 2. ve 3. sınıf öğrencisi olmak
 4. Bir önceki sınıfa ait not ortalamasının, iki yarıyıl boyunca 100’lük sistemde en az 75, 4’lük sistemde en az 3 olması koşulunu sağlamak
 5. Disiplin cezası almamış olmak
 6. Organ nakli olmuş ancak tıp fakültesi öğrencisi olmayan yükseköğrenim öğrencileri ile şehit ve gazi ailelerinin tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerinin, gerekli başarı ve disiplin durumunu sağlamaları koşuluyla yaptıkları başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 1. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Başvuru, sadece öğrencinin kendisi tarafından yapılacaktır. Veliler ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. www.tbv.com.tr sitesinden indirilen formda doldurulmamış eksik alan varsa, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. www.tbv.com.tr sitesinden indirilen form imzalanmamışsa, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Söz konusu form, bilgisayarda veya elde kitap harfleriyle okunaklı olacak şekilde doldurulacaktır.
 6. Başvuru yapan ve formu imzalayan aday, belirtilen tüm koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

Burs başvurusuyla ilgili tüm duyurular ve bilgiler, www.tbv.com.tr sitesindeki burs sayfasından takip edilebilir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 11 Eylül 2019 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 23:59'da sona erecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Öğrenci Belgesi: Yeni tarihli ve güncel
 • Not Durum Belgesi (Transkript): Her yarıyılın sonunda, söz konusu yarıyıla ait belge ile sınıf sonlarında ilgili öğrenim döneminin tamamına ait belge
 • Adli Sicil Kaydı: Islak imzalı veya e-Devlet çıktısı olarak
 • İkametgah: Muhtarlıktan veya e-Devlet çıktısı olarak
 • Nüfus Cüzdanı: Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi
 • Öğrenci Tanıma Belgesi: Türk Böbrek Vakfı internet sitesinden (www.tbv.com.tr) indirilecek olan formun eksiksiz doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
 • Vesikalık Fotoğraf: 1 adet

Başvuru Kanalları

Başvurularını aşağıda belirtilen yollarla bize ulaştırabilirsiniz:

 1. Sizden istenen tüm belgeleri taratarak Enable JavaScript to view protected content. adresine gönderebilirsiniz.

Belgelerin fotoğrafını çekerek göndermek durumunda kalırsanız, fotoğrafı belgenin tam üzerinden,

fotokopi veya fotoğraf kalitesinde çekerek göndermeniz,

belgenizin okunabilirliği ve kabulü açısından önemlidir.

 1. Posta veya kargo gönderimini tercih etmeniz durumunda adresi aşağıdaki şekilde yazınız:

Türk Böbrek Vakfı

(Burs Başvurusu)

Bahçelievler Mahallesi, Güneş-1 Sokağı, No:2

34180 Bahçelievler/İstanbul

 1. Başvuruları bizzat getirme zorunluluğu yoktur ancak elden ulaştırmak isteyen adaylar Pazartesi-Cuma 09.00-18.00, Cumartesi 09.00-14.00 saatleri arasında vakıf merkezimizi ziyaret edebilirler.Aday harici kişilerin getirdikleri başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Vakıf merkezimize ulaşan eksiksiz ve tam başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası seçilecek ön adaylar, kendileriyle e-postayla ve telefonla iletişim kurularak İstanbul - Bahçelievler’deki vakıf merkezinde mülakata davet edileceklerdir. Mülakat günü cumartesidir.

İstanbul dışından davet edilecek öğrencilerin otobüsle yapacakları seyahatin harcamaları Türk Böbrek Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Obez Market