Hakkında

Vakfımızın kuruluşundan bu yana geçen 25 yılda oldukça önemli mesafeler ve gelişmeler kaydettik. Resmi senedimizde yazılı hedef ve amaçlarımızın “böbrek nakline fiilen başlamış olmak” dahil hepsine ulaştık. Bu başarı çizgisini hep beraber yakaladık. Gurur duyuyoruz. 25 sene evvel resmi senedimizi kaleme aldığımızda ütopik görünen bu hedefleri 25 sene gibi nispeten kısa bir sürede yakalamış olmak hakikaten mutlu bir olay… Ancak bizi sağlık sektöründe en üst düzeye getiren ve ödül almamızı sağlayan bu çizgi acaba bize yetmeli mi? Cevabı bence kesinlikle hayır. İşte bu gerçekten yola çıkarak Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar gereği kuruluşumuzdan 22 yıl sonra küreselleşen dünyada, değişimi yaşayan Türkiye’mizde, misyonumuzu yeniden tanımlamaya ve 5-10 yıllık vizyonumuzu saptamaya yöneldik. Bir atölye çalışmasından sonra biz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey profesyonel kadromuz hizmetlerimizi çeşitlendirmeye ve daha da genişletmeye karar verdik. Zira sağlığa ayrılan % 7’lik bütçe payı son derece yetersiz kaldığı için mutlaka daha fazla çalışmamız ve yardıma muhtaç insanımıza daha çok hizmet üretmemiz gerekmektedir. Bu koşullarda köşemize çekilip 25 yılda yaptıklarımız yeter diyemeyiz. İşte bu nedenlerle İstanbul Üniversitesi ile bilimsel işbirliği sözleşmesini 8 yıl evvel imzaladık ve başarı ile uyguluyoruz. 200’ü aşkın öğretim üyesi bize destek veriyor ve verecek. Böylece hizmet kalitemiz daha da artacak. Bu çerçevede yurdumuzun sağlık sorunlarına daha çok eğileceğiz, daha geniş yelpazede hizmet vermemiz sağlanacak.

Diğer güzel bir gelişme dört diyaliz merkezinde (TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi, TBV Hacı Hüseyin Terzi Diyaliz Merkezi, TBV Kadriye-Kenan Tunalı Diyaliz Merkezi ve TBV Kapaklı-Çerkezköy Diyaliz Merkezi) toplam 600’ü aşkın diyaliz hastasına hizmet vermemizdir. İstanbul, Merter’deki Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezimiz toplam 300 hastaya hizmet vermekte ve 70 adet diyaliz cihazı ile halen dünyanın ikinci büyük merkezi konumuna, devam böbrek nakilleri ile hizmet yelpazemiz doruk noktasına ulaşmıştır.
Ancak 15 Şubat 2008 kararları ile yapılan mevzuat değişikliği ile oluşan olumsuz koşullar sonucunda İstanbul Özel Hizmet Hastanemiz, Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. ye kiralanmış bulunmakta ancak Vakıf olarak denetim ve ruhsat sorumluluğumuz devam etmektedir.
Bu girişim ile Vakıf tekrar maddi ve manevi güç kazanmış bulunmaktadır. Hastane yapılacak tıbbi teçhizat yatırımları ile elit hastaneler gurubuna girecek ve orta vadede üniversite kurulacaktır.
25 yılda yakaladığımız bu çizgiyi yaratan başta yıllardır benimle beraber muhtelif yönetim kurullarında çalışmış ve çalışmakta olan Yönetim Kurulu üyelerimize, üst düzey yöneticilerimize ve en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm bağışçılarımıza ve medyamıza, mütevellilerimize, bizi desteklemiş bulunan tüm yerel yöneticilere, üst düzey bürokratlara ve mülki amirlere, siyasi otorite mensuplarına içten şükranlarımı sunar, bundan sonraki çalışmalarımızda da desteklerinizin devamını dilerim.

TİMUR ERK
Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı
Nisan 2010